Serivs liftova

Projektiranje

 • prijedlog tehničkog rješenja
 • izrada projektne dokumentacije za sve vrste dizala

Montaža

 • suradnja sa investitorima kod pripreme objekata
 • montaža opreme dizala
 • puštanje u pogon dizala
 • atestiranje postrojenja

Generalni popravci

 • servis liftova
 • prijedlog tehničkog rješenja
 • adaptacija nove opreme na postrojenju ovisno o obimu remonta
 • atestiranje postrojenja

Servis dizala

 • servisiranje prema pravilniku o tehničkim normativima za dizala na električni pogon za vertikalni prijevoz osoba i tereta